Google+

Ważne numeryEUROPEJSKI NUMER ALARMOWY


Wejście naszego kraju do wspólnoty państw europejskich stworzyło potrzebę dostosowania polskiego prawa do standardów unijnych. W zakresie organizacji systemu ratowniczego wymagane jest zintegrowanie działań wszystkich służb odpowiadających za niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.

Numer 112 należy wybierać przede wszystkim wtedy, kiedy potrzebne jest przybycie przynajmniej dwóch służb. Jeżeli zdarzenie wymaga przybycia tylko jednej służby należy dzwonić pod jej numer alarmowy. Te numery to:

• 981 – pogotowie drogowe i pomoc drogowa
• 982 – pogotowie dźwigowe
• 983 – pogotowie weterynaryjne
• 984 – pogotowie rzeczne
• 985 – WOPR i GORP
• 986 – straż miejska
• 991 – pogotowie energetyczne
• 992 – pogotowie gazowe
• 993 – pogotowie ciepłownicze
• 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne
• 995 – pogotowie komunikacji miejskiej
• 997 – policja
• 998 – straż pożarna
• 999 – pogotowie ratunkowe

Pamiętaj: Dzwoniąc na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie może potrzebować natychmiastowej pomocy. Zastanów się - Ty też możesz kiedyś być w takiej sytuacji.

(C) Copyright OSP w Przybrodzie